Informacje ogólne - Dom Pomocy Społecznej "Jędrek" w Opolnie Zdroju

Dom Pomocy Społecznej to nie tylko
"dach nad głową, strawa, odzież i szczoteczka do zębów,
to subtelna sieć wpływów, bodźców i zahamowań...
to laboratorium ducha ludzkiego, który rozwijając się
i potężniejąc sam znajduje najodpowiedniejszą dla siebie strawę"

J. Babicki   

Informacje ogólne

Dom Pomocy Społecznej „Jędrek” to placówka świadcząca usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne dorosłym mężczyznom wymagającym całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności intelektualnej na poziomie indywidualnych potrzeb mieszkańców uwzględniające wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Podstawą przyjęcia do Domu jest decyzja administracyjna. Pobyt w Domu jest odpłatny. Na terenie Domu działa Rada Mieszkańców.

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego uzyskał zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Jędrek” decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr PS.II.9013-10/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. Bezpośredni nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Zgorzelecki.

Aktualnie Dom dysponuje 79 miejscami. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca, ogłoszony w Dz. U. z dnia 16 marca 2015 r. poz. 1169 a ustalony Zarządzeniem Nr 12/2015 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 27 lutego 2015 r. wynosi 3.262,65 zł.

Dom Pomocy Społecznej "Jędrek" w Opolnie-Zdroju © 2015.

Czcionka:
Kontrast: