slide 1
Image Slide 3
XIII Międzynarodowy Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych
Image Slide 2
Image Slide 1
Image Slide 3
Image Slide 3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Dom Pomocy Społecznej „Jędrek” to placówka świadcząca usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne dorosłym mężczyznom wymagającym całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności intelektualnej na poziomie indywidualnych potrzeb mieszkańców uwzględniające wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Podstawą przyjęcia do Domu jest decyzja administracyjna. Pobyt w Domu jest odpłatny. Na terenie Domu działa Rada Mieszkańców.

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego uzyskał zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Jędrek” decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr PS.II.9013-10/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. Bezpośredni nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Zgorzelecki.

Aktualnie Dom dysponuje 79 miejscami. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca zgodnie z zarządzeniem Starosty Zgorzeleckiego nr 4/2022 wyniosi 5.332,00 zł na jednego mieszkańca.

Utrzymujemy stałe kontakty z placówkami o podobnym profilu w Niemczech (DPS Großhennesdorf Schlegel), Czechach oraz licznymi domami pomocy społecznej na terenie całej Polski a nasze wspólne spotkania sprzyjają integracji oraz wymianie doświadczeń. Na naszym terenie współpracujemy z:

  • Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Bogatyni
  • Bogatyńskim Ośrodkiem Kultury
  • Wolontariatem przy Bogatyńskim Ośrodku Kultury
  • Biblioteką Publiczną w Bogatyni
  • Szkołami z terenu Gminy Bogatynia
  • Wydziałem Współpracy Regionalnej i Transgranicznej Urzędu Miasta w Bogatyni
  • Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bogatyni
  • Świetlica Integracyjna „Bez barier”
  • Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia