Terapia zajęciowa - Dom Pomocy Społecznej "Jędrek" w Opolnie Zdroju

Dom Pomocy Społecznej to nie tylko
"dach nad głową, strawa, odzież i szczoteczka do zębów,
to subtelna sieć wpływów, bodźców i zahamowań...
to laboratorium ducha ludzkiego, który rozwijając się
i potężniejąc sam znajduje najodpowiedniejszą dla siebie strawę"

J. Babicki   

Terapia zajęciowa

Mottem naszych działań jest otwartość na drugiego człowieka, gotowość niesienia pomocy oraz głębokie przeświadczenie, że rozwój, podtrzymywanie nabytych już umiejętności i organizacja czasu wolnego są najbardziej efektywne wówczas, kiedy sprawiają radość. W naszym Domu mieszkaniec jest nie tylko biorcą, ale przede wszystkim współautorem i realizatorem procesu aktywizacji. Daje to każdemu mieszkańcowi szansę czynnego uczestniczenia w takiej formie twórczości, która odpowiada jego indywidualnym uzdolnieniom i możliwościom.

Zajęcia terapeutyczne oraz kulturalno-oświatowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00-15:00

Dom Pomocy Społecznej "Jędrek" w Opolnie-Zdroju © 2015.

Czcionka:
Kontrast: