Budynki - Dom Pomocy Społecznej "Jędrek" w Opolnie Zdroju

Dom Pomocy Społecznej to nie tylko
"dach nad głową, strawa, odzież i szczoteczka do zębów,
to subtelna sieć wpływów, bodźców i zahamowań...
to laboratorium ducha ludzkiego, który rozwijając się
i potężniejąc sam znajduje najodpowiedniejszą dla siebie strawę"

J. Babicki   

Budynki

Budynek przy ulicy Parkowej 2 - posiada dwa piętra, w których znajdują się między innymi pokoje mieszkańców urządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, świetlice, sala terapii zajęciowej, kuchnia, stołówka, aneksy kuchenne, pokój pielęgniarek oraz biura pracowników socjalnych. Wyposażony jest w windę, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz sygnalizację przyzywową. Na tyłach budynku jest ogródek grillowy, w którym latem organizowane są imprezy integracyjne mieszkańców.

Budynek przy ulicy Świerczewskiego 3 – posiada dwa piętra, podjazd dla niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz sygnalizację przyzywową w każdym pokoju. Mieszkańcy mają w nim swoje świetlicę, aneksy kuchenne, salę muzykoterapii a na poddaszu mieszczą się pokoje gościnne dla odwiedzających rodzin.

Budynek przy ulicy Świerczewskiego 2, oprócz znajdujących się w nim biur, służy również Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia. W budynku tym również znajduje się sala rehabilitacyjna, zapewniająca mieszkańcom dostęp do specjalistycznego sprzętu i specjalistycznej opieki wykwalifikowanego personelu.

Budynek główny

Drugi budynek

Dom Pomocy Społecznej "Jędrek" w Opolnie-Zdroju © 2015.

Czcionka:
Kontrast: